Register, upload AVATAR, save SCORES, meet FRIENDS!

Browse by tag: Matura Teste

Kuizi Kimia - pjesa e tetë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tetë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten s [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa e shtatë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e shtatë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa gjashtë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e gjashtë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni vete [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa e katërt Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e katërt e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa pestë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e pestë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e tretë Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa e tretë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e tretë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa e dytë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e dytë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten s [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Kuizi Kimia - pjesa e parë Ky është një kuiz nga Kimia. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni veten s [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Gjuha shqipe - Pjesa e parë Ky është një kuiz nga Gjuha shqipe. Kjo është pjesa e parë e këtij kuizi, i cili përmban 10 pyetje me nga 4 opcione për secilën pyetje ku vetëm njëri opcion është i saktë. Testoni [...]
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...
Games 4 Fun – Réflexion is proudly powered by WordPress Arcade
Google+